O nás

Jsme architektonický ateliér s vlastní stavební firmou. Firma vznikla v roce 1997 a ve svých počátcích se věnovala pouze dodavatelské činnosti.

Od roku 2002 se začala pomalu přeměňovat v architektonický ateliér s vlastní stavební firmou a v současné době realizuje sny investorů od úplného počátku architektonického záměru, návrhu jeho řešení, architektonické studie, kompletní projektové doku- mentace včetně zajištění stavebního povolení až po autorskou realizaci stavby se závěrečnou kolaudací.

Od roku 2011 se firma rozdělila na tři samostatné objekty. Hlavní úlohu vede společnost GAD line, návrhem a projekcí rodinných domů se zabývá GAD line Architektura, výstavbou navržených domu se zabývá společnost GAD line Stavitelství.